Chvála pohybu

Podle Světové zdravotnické organizace většině Čechů chybí dostatečná fyzická aktivita. Nelze z toho obviňovat jen počítače nebo sedavé zaměstnání, daleko spíš je na vině absence sportovních návyků. Je smutným paradoxem, že k tomu dochází v zemi, kde se zrodila největší tělovýchovná organizace Sokol, a kde vládl sokolský duch i v dobách obou totalit.
sportování s dcerou
Pohyb je přitom nejen kompenzací sedavého způsobu života, ale i prostředkem duševní relaxace, který snižuje duševní napětí, a tím blahodárně působí na naši psychiku. Nezapomínejme také na to, že tělesná zdatnost je předpokladem zvládání vnějšího stresu. Čím lepší je fyzická kondice, tím vyšší je míra odolnosti. To znamená, že zdravotně oslabení jedinci snášejí větší zátěž, pokud jsou trénovaní.
Nemusí jít o časově nebo fyzicky náročný sport, stačí pravidelně zařazovat pohybové aktivity jako je svižná chůze, jízda na kole, plavání nebo nordic walking, populární u starší generace. Důležité je správně si rozvrhnout pohybový trénink. Lépe než strávit třikrát týdně hodinu v posilovně, je pravidelně cvičit 5krát až 7krát týdně po 30 minutách. Vždy vycházíme z aktuálního zdravotního stavu, aby sportovní činnost byla přiměřená stavu našeho pohybového aparátu.
Důležité je podporovat přirozenou pohyblivost dětí a vést je k pravidelnému pohybu. Cvičení nebo sport příznivě ovlivňují rozvoj osobnosti, fyzickou kondici a tím i celkový zdravotní stav. Optimální je provozovat fyzické aktivity s dětmi, například společně si vyrazit na rodinný výlet pěšky či na kolech.
nordic walking ve městě
Nejlepší motivací je příklad. Nezapomeňte, že děti potřebují nejen vaši peněžní podporu, ale především vzor. Pokud si osvojí pravidelný návyk sportovat jako součást životního stylu, protože sportovní činnosti pozorují u svých rodičů, podrží si tyto zvyky do dospělosti. Časová investice se tak mnohdy vyplatí více než ta finanční.

Posted in Nezařazené