Internet

Je zapotřebí si půjčit?

K životu jsou už dlouhou dobu nezbytně zapotřebí peníze. Žijeme ve společnosti, v níž je těmito ovlivňováno prakticky všechno, a to znamená, že kdyby je někdo neměl, nemohl by normální […]

Kde se vzal, tu se vzal…internet

Označení internet je vlastně celosvětové systémové propojení počítačové sítě, počítače zde mezi sebou komunikují pomocí tzv. rodiny protokolů, které se nazývají TCP/IP. Cílem této sítě je především bezproblémová komunikace mezi […]