Kde se vzal, tu se vzal…internet

Označení internet je vlastně celosvětové systémové propojení počítačové sítě, počítače zde mezi sebou komunikují pomocí tzv. rodiny protokolů, které se nazývají TCP/IP. Cílem této sítě je především bezproblémová komunikace mezi uživateli. Internetová síť, kterou známe dnes, se zrodila na počátku devadesátých let. Ovšem celá historie internetu je poněkud složitější. První komunikační síť byla vytvořena již v roce 1969 v instituci Advanced Research Project Agency, kterou si objednalo Ministerstvo obrany Spojených států amerických. Tato síť byla pojmenována ARPANET, jakožto odvozenina z prvních písmen instituce, ve které vznikla.
nejpoužívanější prohledávač Google
Na počátku mezi sebou komunikovaly pouhé čtyři počítače, ale již v roce 1972 se k síti připojilo dalších padesát vojenských a výzkumných center. Později se armáda oddělila a vytvořila vlastní síť Milnet. V roce 1981 byla vytvořena další síť Bitnet, která složila k propojení mezi americkými vysokými a středními školami. Ovšem stále rostoucí počet sítí způsoboval problémy v orientaci, a proto probíhal stále další výzkum v této oblasti. Ten přinesl své ovoce a v roce 1983 byl napsán protokol TCP/IP, který se využívá dodnes. Ještě v polovině osmdesátých let existovalo několik sítí, které nebyly volně přístupné a proto se o ně veřejnost ani nijak nezajímala.
surfování na internetu
V roce 1986 vznikla ještě další síť NSFNET, která byla původně určena pro propojení pěti světových superpočítačů. Tato síť se začala opět rozvíjet dál, až z ní byla v roce 1991 vytvořena nová síť NREN. Internet v dnešní podobě vznikl v roce 1993, tehdy Švýcar Tim Berners Lee v Bernu vymyslel nový způsob výměny informací pro atomové fyziky. Tento způsob se označuje jako World Wide Web, tedy WWW. Právě tímto okamžikem odstartovalo internetové šílenství plné zábavy a informací a bohužel dnes i závislostí.