Na dovolenou bez nebo s penězi?

Ať jedete v zimě či v létě, jen tak polehávat k moři nebo za památkami a poznáním jiné kultury, bez určitého kapesního obnosu se neobejdete. Po českých luzích a hájích si vystačíte s českými korunami, menší hotovostí a platební kartou, ale jak se vybavit do zahraničí, jaká částka je tak akorát, abyste vystačili a přitom zbytečně neutráceli.

kovové mince

Přesnou sumu vám nikdo na světě neřekne a tak je jen na vás a vašich finančních možnostech, jaké kapesné si stanovíte utratit a jakou formou. Pokud máte cestu, ubytování i jídlo v ceně zájezdu, je to o něco jednodušší. Pokud však jedete na vlastní pěst, měli byste mít přehled o tom, kolik vás bude stát nocleh a jaké jsou orientačně ceny za potraviny v dané destinaci, kolik stojí pohonné hmoty, jízdenka na autobus či vlak nebo půjčení motorového vozidla, ať už auta, čtyřkolky nebo skútru. V tomto směru je určitě užitečné podívat se na internet a získat informace od těch, kteří danou zemi navštívili v nedávné době. Určitě se rádi o své zkušenosti a postřehy podělí.
papírové bankovky v kapse

Hotovost mějte vždy nějakou u sebe, spoléhat se na možnost placení platební kartou nemůžete, i když je to samozřejmě daleko jednodušší a praktičtější. O hotovostním výběru pomocí bankomatu se předem informujte tam, kde máte vedený účet, abyste pak nebyli nepříjemně překvapeni strženými poplatky za výběr.

Udělejte si plán, co chcete navštívit, zda je vstup zdarma nebo placený, jakým způsobem se budete dopravovat, myslete i na pití a jídlo, nějakou částku také utratíte za dárky či suvenýry na památku z vaší cesty.

Ideální je tedy jak hotovost, tak i platební karta, více peněz u sebe z bezpečnostních důvodů nenoste a pro případ ztráty či odcizení karty mějte po ruce telefonní číslo, na kterém ji bude možné obratem zablokovat. Pokud budete mít přístup na internet, zkontrolujte si, zda byly odečteny správné částky.

Kde se vzal, tu se vzal…internet

Označení internet je vlastně celosvětové systémové propojení počítačové sítě, počítače zde mezi sebou komunikují pomocí tzv. rodiny protokolů, které se nazývají TCP/IP. Cílem této sítě je především bezproblémová komunikace mezi uživateli. Internetová síť, kterou známe dnes, se zrodila na počátku devadesátých let. Ovšem celá historie internetu je poněkud složitější. První komunikační síť byla vytvořena již v roce 1969 v instituci Advanced Research Project Agency, kterou si objednalo Ministerstvo obrany Spojených států amerických. Tato síť byla pojmenována ARPANET, jakožto odvozenina z prvních písmen instituce, ve které vznikla.
nejpoužívanější prohledávač Google
Na počátku mezi sebou komunikovaly pouhé čtyři počítače, ale již v roce 1972 se k síti připojilo dalších padesát vojenských a výzkumných center. Později se armáda oddělila a vytvořila vlastní síť Milnet. V roce 1981 byla vytvořena další síť Bitnet, která složila k propojení mezi americkými vysokými a středními školami. Ovšem stále rostoucí počet sítí způsoboval problémy v orientaci, a proto probíhal stále další výzkum v této oblasti. Ten přinesl své ovoce a v roce 1983 byl napsán protokol TCP/IP, který se využívá dodnes. Ještě v polovině osmdesátých let existovalo několik sítí, které nebyly volně přístupné a proto se o ně veřejnost ani nijak nezajímala.
surfování na internetu
V roce 1986 vznikla ještě další síť NSFNET, která byla původně určena pro propojení pěti světových superpočítačů. Tato síť se začala opět rozvíjet dál, až z ní byla v roce 1991 vytvořena nová síť NREN. Internet v dnešní podobě vznikl v roce 1993, tehdy Švýcar Tim Berners Lee v Bernu vymyslel nový způsob výměny informací pro atomové fyziky. Tento způsob se označuje jako World Wide Web, tedy WWW. Právě tímto okamžikem odstartovalo internetové šílenství plné zábavy a informací a bohužel dnes i závislostí.

Základní vazby mezi atomy

Atom je definován jako nejmenší částice každé hmoty a běžným způsobem již dále nedělitelný. Má své jádro a obal, které obsahují nabité částice. V jádře je možné nalézt protony a neutrony, v obalu elektrony. Na vlastnostech atomu závisí rysy daného prvku.

Ke vzniku hmoty je třeba spojení několika atomů, z nichž vznikají molekuly a ty pak tvoří prvky. Atomy však vedle sebe nemohou být jen tak – potřebují být k sobě nějakým způsobem připoutány. K tomu slouží tzv. atomové vazby. Je jich několik druhů, ale ty nejdůležitější jsou tři hlavní:
Molekuly prvků

Kovová vazba

Tato vazba existuje v kovových materiálech. Elektrony jsou mezi sebou vázány slabě a je dokonce možný pohyb některých, úplně volných, v dané hmotě, a to bez poškození struktury. Fungují zde přitažlivé síly mezi jádry atomů a jejich obalem. Kovy mají proto obvykle nízkou tvrdost a pevnost, jsou plastické a tepelně i elektricky vodivé.

Kovalentní vazba

Tato vazba je nejsilnější ze všech a je založena na vzájemném sdílení volných elektronů mezi atomy jednoho i více prvků a jejich počet závisí právě na počtu volných elektronů. Látky s těmito vazbami bývají velmi stabilní a nerozpustné, mají vysoký bod tání a jsou elektricky i tepelně nevodivé.
Periodická tabulka prvků

Iontová vazba

Ionty jsou nabité částice a mohou být kladné a záporné. Jistě už jste viděli takovou barevnou tabulku zvanou periodická soustava prvků. Prvky z levé části periodické tabulky (zejména ty z první a druhé skupiny) snadno tvoří kladně nabité ionty a jsou označovány jako elektropozitivní. Ty z pravé části rády přijímají elektrony (říká se jim elektronegativní prvky) a tím se stávají záporně nabité. Opačné náboje se, jak známo, přitahují, a tak se kladně a záporně nabité ionty přiblíží a vznikne iontová vazba. Tuto vazbu mívají pevné látky typu solí (třeba chlorid sodný, fluorid vápenatý).

Existují ještě další vazby mezi atomy, ty jsou však podstatné o něco méně. Lze jmenovat například Van der Waalsovy mezimolekulové síly, které jsou nejslabší a lze je nalézt kupříkladu mezi jednotlivými vrstvami grafitu.

Být svým vlastním pánem?

 Být svým vlastním pánem zní skvěle. Zároveň chce ale podnikání značnou dávku odvahy, protože když nevyděláme dost, nepokryjeme náklady. A je možné, snad i pravděpodobné, že takový měsíc dřív či později nastane. Je potřeba mít proto úspory. Co když je ale člověk mladý, úspory nemá, práci najít nemůže a stát se obchodníkem nebo vázaným zástupcem nějaké firmy je jediná možnost?
žena a syndrom vyhoření
 Obchodníci a vázaní zástupci mají jedno společné  – pracují na DIČ, tudíž jsou OSVČ, takže pro pojišťovnu a pro Českou správu sociálního zabezpečení také. Musí tak za sebe platit sociální i zdravotní pojištění. Dohromady je to víc jak čtyři tisíce měsíčně. To je minimální částka, kterou si na sebe musí vydělat. A to pro čerstvé absolventy není jednoduché. Musí obvolat spoustu lidí, „navolat“ dost potenciálních klientů a pak zvládat schůzky.
 Nemusí se to zdát tak těžké, ale představte si, že jste sotva odmaturovali, máte první práci a Vaším úkolem je zavolat naprosto neznámému člověku a dostat ho na schůzku. Ze zkušenosti vím, že úspěch je, když Vám prvních pět rozklepaných telefonátů neskončí už po první větě. Spousta lidí se snaží telefonování odkládat, jak jen to jde. Klidně by vzali den za uklízečku, jen kdyby zavolala za ně. Mně se osvědčilo „vykašlat“ se na plánování telefonátu a prostě zavolat. Jakmile totiž zmáčknete zelený telefonek, není cesty zpět a hovor se stejně nikdy neodvíjí podle plánu. A když dokážete zavolat jednou, pak už to je jenom lehčí. I když je to stále nevítaná činnost. Ale v každé práci je něco, co neděláme rádi. Jde jen o to, co jsme ochotni podstoupit.
psaní do tabulky
 Podnikatelé, kteří si založí vlastní firmu, nebo obchod, to mají o něco lehčí. Pořád je cílem zaujmout klienta, ale když máte obchod s atraktivním vývěsním štítem, lidi přijdou sami. A když je podnikatel vlastníkem firmy, sice musí obvolat mnoho lidí, ale většinou jsou z toho dlouhodobé spolupráce a ne „jednorázovky“.
 Být svým vlastním pánem není pro každého. Přesto je to pole, kde se dá velmi dobře uchytit.

Využití mobilu jako síťového repeateru

Občas nastanou situace, kdy potřebujete připojení k internetu na svém počítači, ale široko daleko není žádná možnost k navázání spojení s touto celosvětovou sítí. Máte k dispozici pouze svůj mobilní telefon a v něm tarif, který vám dovoluje brouzdat po internetových stránkách pod určitým množstvím přenesených dat nebo neomezeně. Současné tarify vám umožňují stahovat gigabity dat bez omezení, ale za cenu přenosové rychlosti, což nemusí být taková katastrofa.

iPhone smartphone

Chytré telefony poskytují šanci rozšířit jejich připojení k síti na jiná zařízení díky funkci WiFi hotspotu. To v praxi znamená, že se váš počítač nebo tablet bez šance navázání spojení s okolním světem dočasně připojí na váš mobilní telefon a využívá ho k napojení k síti. Je to jako kdybyste brouzdali netem na vašem mobilu, ale z jiného stroje.

 

Jak již bylo řečeno, tento spoj je jen dočasný. Operační systémy mobilů mají tendenci hotspot vypínat v okamžiku, kdy neproudí žádná data nebo po určité době. Záleží na nastavení této funkce. Možnosti hotspotu jsou velice omezené. Telefon musí být v blízkosti počítače bez stálého připojení, musí být zašifrovaný kódem (podobně jako běžná síť WiFi). Přímo v nastavení hotspotu si můžete seřídit pásmo, název dočasné sítě, heslo, šifrování a zabezpečení. Jak již bylo řečeno, můžete si zde zvolit po jaké době se hotspot má sám deaktivovat a kromě toho zde můžete zvolit, kolik lidí se může na váš telefon připojit. Pokud někdo bude odebírat víc dat, než je zdrávo, jeho MAC adresu snadno zablokujete.

lidé držící smartphony

Na notebooku či jakémkoliv jiném zařízení je to velice podobné jako když se připojujete k běžné bezdrátové síti. Pokud jde o stolní počítače, jejich standardní konfigurace jim nedovoluje se připojit k bezdrátovým připojením, nicméně tento nedostatek lze snadno opravit externím USB adaptérem nebo PCI síťovou kartou. 

 

S technologií hotspotu, sdíleného připojení, již nikdy nebudete offline…

Nový anténní gigant

Radioteleskop neukazuje obrázky. Není k tomu určen. Ten je určen jen ke sběru dat z radiové části elektromagnetického spektra. Může tedy, a měl by, zachycovat signály z kosmu, nebo také z našich pozemských družic. To vše jen velmi stručně řečeno, tato problematika by zabrala klidně spoustu publikací. My se však nebudeme zabývat přílišnými detaily. Nás budou zajímat věci „amatérské“, například rozměry. A vězte, že jsou skutečně impozantní.
Soustava radioteleskopů
Ono totiž jde sběr výše zmíněných dat uskutečnit několika způsoby. Jeden z nich je ten, že se postaví soustava menších „talířů“ a to vše se propojí do jednoho počítače, který je řídí a sbírá potřebné údaje. Jenže to není to pravé ořechové.
Střední radioteleskop
V Portorickém Arecibu si vědci nechali postavit talíř, rozuměj anténu tohoto tvaru, který měl průměr přes tři sta metrů. Přesně tři sta šest. Nebo o metr méně, jak se někde uvádí. Přesně od roku tisíc devět set šedesát tři je tento kolos světovým unikátem a také největším vůbec. No, tedy… byl.
A máme zde opět Čínu. Velkou zemi na východě, a ta se rozhodla, že radioteleskop potřebuje také. Nuže, vrhli se do stavby a během neuvěřitelných pěti let postavili skoro dva krát větší dílo, než je v Arecibu.
Pokud byla provincie Kuej-čou doposud neznámá, nyní tam mají miliony turistů, prý stejně jako u čínské zdi. Kolos má průměr přes pět set metrů a tvoří jej čtyři tisíce čtyři sta padesát panelů. To vše bylo za zhruba sto osmdesát milionů dolarů.
Zařízení se správně jmenuje Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST), ale Čína mu říká „Oko do Vesmíru“. Rozhodně poetičtější a také i srozumitelnější název, že?
A když už jsme v těch „velečíslech“, největší radioteleskop je ve stanici Zelenčukskaja v Karačajevsku-Čerkesku v Rusku. Jeho průměr je skoro šest set metrů. Proto také název Ratan-600. Ale protože to není klasický „talíř“, tak jej nikdo nebere v potaz.  
 

K čemu se využijí minerální kameny? Už i na dekorace!

Každý minerál má svůj význam. Růženin má význam lásky, důvěry a věrnosti. Zatímco křišťál má podpořit zdraví. Mnoho lidí má tyto minerály vystavené na tácku u postele. Mají být blízko spící osoby, pro nejlepší účinky. Nyní se z nich dělají dekorace do bytu nebo bižuterie. A co ještě z nich můžeme vytvořit?
Lapače snů se pořizují pro odehnání zlých snů a ponechání jenom těch dobrých. Uprostřed každého lapače by měl mít své místo minerál dle svého výběru. Střed lapače je jeho nejpodstatnější část. V něm se uchovává to dobré a odhání zlo, co v sobě nesmíte mít.fialové minerály.jpg
Náramky například z perel ametystu jsou krásným doplňkem pro každou ženu. Dnes je vyrábí mnoho firem nebo malých podnikatelů. Prodávají je přes internet na Fleru nebo na Instagramu. Mnoho z nich má i kamenný obchod. Je na výběr ze spousty různých druhů, barev a doplňujících komponentů. Například přívěsky srdíčka, znamení, čtyřlístků a podobně. Cena takového náramku se pohybuje okolo 300 Kč. Když bude podezřele levný, nemůžete počítat s tím, že je pravý. Perly si může každý koupit na Aliexpressu, vytvořit své výrobky a směle je prodávat dál. Stejně jako náramky, mnoho lidí se zabývá výrobou náhrdelníků, či prstenů. Skvělé jsou také přívěšky na klíče.perly achátu.jpg
Moderní jsou svícny z neupravených kamenů, kdy se vloží čajová svíčka doprostřed. Vypadají nádherně i jako tácky na šperky. Dokonce se nyní dávají i do široké vázy s květinami. Sama doma mám tácek s růženínem, ametystem, křišťálem, chalcedonem a tygřím okem. Dělají mi v ložnici velkou parádu.
Ke koupi naleznete i knihy, které Vám každý kamínek podrobně popíše. Jaké je využití, k čemu je dobrý, na co působí, odkud pochází. Ve větších městech se pořádají expozice fosilie, které jsou taktéž k zakoupení. Vyžadují svou péči. Je dobré je jednou za čas umýt pod studenou vodou a nechat nabít na přímém sluníčku.