Jak se provádí čištění kanalizace

Kanalizace je místem, na které asi nikdo z nás příliš nemyslí. Přesto je velmi důležitá, neboť bez ní by bylo šíření bakterií i mikroorganismů mnohem těžší zvládnout, nehledě na zápach, který by se odevšad linul.

Především by bylo potřeba nějakým způsobem vyřešit toaletu. Samozřejmě, existuje i takzvaný suchý záchod, kde naše výměšky padají do nádoby s látkou, která napomáhá jejich rozkladu, stejně jako žumpy. Ovšem obojí je třeba často vynášet, a to nejen z hygienických důvodů.

kanal1

Navíc obě tyto možnosti by bylo poměrně těžké uplatnit například na panelákovém sídlišti. Zde by bylo nutné vyvážení několikrát denně, což by bylo finančně hodně náročné a rozhodně by to značně zvedlo cenu bydlení.

Ovšem aby plnila svou funkci, je potřeba se o ni starat. A to znamená mimo jiné také pravidelnou prohlídku a čištění. Její ucpání by totiž způsobilo značné potíže. Jednou z nich by bylo například to, že by se odpady vracely na místo svého vzniku. To znamená, že pokud byste spláchli toaletu, v mžiku byste měli vše zpět, a leckdy i s nádavkem.

Jak se ale takové čištění kanalizace Kanalizace instalatéři provádí? Existuje několik metod. Záleží především na tom, jaký je průměr daného kanálu a jak používaná tato část sítě je, a tím pádem jak velké znečištění je očekáváno. Samozřejmě se toho využívá i k prohlídce. Avšak platí jedno pravidlo: ani během čištění nesmí být omezena či dokonce přerušena její funkce. To platí zvlášť u velkých řádů.

kanal2

Jednou z hlavních metod je propláchnutí proudem vody s přídavkem čisticích chemikálií z vysokotlaké hadice. To se používá především tam, kde je menší průměr a kam by se člověk nevešel, což je naprostá většina sítí na menších městech a vesnicích.

U těch větších je nutné osobní čištění, tedy člověk sleze dolů a nečistot a usazenin se zbaví přímo. Může je buď sebrat, nebo opět spláchnout proudem vody. Zde záleží hlavně na typu a na tom, aby se nezablokovala čistička, do které vše jde.

Jak je vidět, je toho poměrně dost, co je třeba vzít v úvahu. Není to tak jednoduchá práce, jak se zdá. Proto bychom si jí měli vážit. Přeci jen, jde hlavně o naše pohodlí.