Je optimalizace vyhledávače vůbec efektivní?

Dosahování stále většího a většího zisku je základním cílem každé firmy, bez ohledu na její velikost. K tomu je však potřeba, aby přicházeli stále noví a noví zákazníci. Jenže jak je nalákat? Malí a střední podnikatelé využívají jako jednu ze strategií metodu SEO, z anglického Search Engine Optimalization, česky Optimalizace Vyhledávače. K čemu slouží?muž opravující stroj s nápisem SEO

Jejím úkolem je přilákat nové zákazníky tím, že se odkaz na webovou stránku dané firmy objeví na jednom z předních míst v seznamu výsledků po vyhledání určitého slova či fráze v internetovém vyhledávači. Proč je ale pozice tohoto odkazu tak důležitá?

Zde je nutné si uvědomit, že většina lidí po vyhledání klikne pouze na prvních pár odkazů. Málokdo bude procházet například deset stran výsledků. Je tedy jasné, že na čím vyšší pozici daný odkaz bude, tím častěji na něj bude kliknuto. A každý návštěvník dané internetové stránky představuje potenciálního zákazníka. Čím více jich potom je, tím větší je pravděpodobnost, že si skutečně něco koupí, a tím je tedy vyšší i zisk firmy.

Takto to samozřejmě funguje na papíře. Je ale realita nastíněnému obrazu podobná? Odpověď může být ano, i ne. Základní princip je samozřejmě funkční, a skutečně díky tomu získáte vyšší návštěvnost. Ovšem do hry vstupuje ještě mnoho jiných činitelů, kteří mohou celou akci přivést vniveč.

Tím první je samozřejmě frekvence, s jakou je dané slovo vyhledáváno. Je jasné, že čím je to častěji, tím více návštěvníků bude ona internetová stránka mít. A čím více návštěvníků, tím více zákazníků. A čím více zákazníků, tím vyšší zisk. Skutečně je to tak prosté.nápis SEO s šipkami k obdélníkům

Pak tu máme ten fakt, že ač v daném oboru je to nejvyhledávanější slovo, celkově vzato příliš časté není. Musíme tedy hledat takové, které je skutečně často hledané. V tom případě je dobré zkusit se poohlédnout po nějakém obecnějším.

Jen tak bude tato metodika skutečně na sto procent efektivní. A to je přeci to, po čem toužíme, http://skolachannelingu.cz/proc-touzime-po-penezich-channeling-v-praxi/ ne?