Ubytování v Lednici můžete spojit s romantickou plavbou po Dyji

Břeclavsko je turisticky atraktivní oblast, potvrzují to statisíce návštěvníků, kteří sem míří za poznáním přírodních krás a historických památek. Ubytování zajišťují hotely a penziony ve Valticích, v Mikulově a v Lednici, pobyty v hotelu Lednice Lednice Galant mohou být spojené s ochutnávkou tradičních specialit a s vinařskými produkty, známými po celém světě.

Pobyt je vhodné spojit s vyjížďkami na kole po cyklotrasách podél Dyje, mezi rybníky Lednicko-valtického areálu a samozřejmě k oblíbenému výletnímu místu Chráněné krajinné oblasti Pálava.

zámek Lednice

Plavba po Dyji

Řeka Dyje je jedním z nejpozoruhodnějších říčních toků na území České republiky. V úseku dlouhém přibližně padesáti kilometrů tvoří státní hranici s Rakouskem, protéká Znojmem, nad Vranovem nad Dyjí se rozléhá do podoby přehrady a nedaleko Mikulova má podobu největšího vodního díla na Moravě – Nové Mlýny. Novomlýnskou přehradou byla sice zaplavena větší část lužního lesa, ale na několika desítkách hektarů je tento porost zachován a chráněn formou přírodní rezervace.

Dyje také vytváří na dolním toku před soutokem s řekou Moravou rozsáhlou soustavu průchozích i slepých ramen a jedním z nich je i Zámecká a Stará Dyje v Lednicko-valtickém areálu. Jestliže se chystáte tento malebný kout přírody navštívit, neměli byste si nechat ujít plavbu napříč zámeckým parkem poblíž zámku v Lednici.

přehrada Nové Mlýny

Plavby probíhají motorovými osobními loděmi s kapacitou přibližně 35 cestujících. Vedou od zámku Lednice směrem k romantickým stavbám Minaretu a Janovu Hradu, které vybudovali Lichtenštejnové v době svého vrcholného působení na přelomu 19. a 20. století. Plavby jsou ovšem pouze sezonní záležitost, začínají zhruba v druhé polovině května a končí obvykle v měsíci říjnu. Musíte však počítat s tím, že plavidla nemají přepravní kapacitu pro převážení bicyklů.

Plavby jsou ideálním zpestřením dovolenkového pobytu, zvláště pro rodiny s dětmi, probíhají s odborným výkladem na téma Lednicko-valtického areálu, jeho historie a přírodních poměrů v jednom z nejrozsáhlejších krajinných parků v Evropě.