Průzkum trhu a veřejného mínění

Každá moderní firma dnešní doby si musela zřídit systém dotazování zákazníků, pokud ho nemá nebude dlouhodobě schopna čelit konkurenčnímu prostředí, jelikož zákazníci půjdou za lepším tam, kde se o ně více zajímají a starají se o ně.
cedulky otázek

Chcete-li mít úspěch, zajímejte se.

V tomto zajímání se může vzniknout několik problémů. Musíte se zajímat tak:
–          Abyste nebyli otravní
–          Abyste ukázali, že to k něčemu je
Protože když už se lidi rozhodnout odpovědět na dotazy směřované na zpětnou vazbu, musí si uvědomovat, že jejich odpovědi mají nějakou hodnotu a není to jen plýtvání energií.
prodej on-line

Jak zkoumat

–          Telefonické dotazování: všichni to shledávají otravným, nesmí přesáhnout pět minut, nikdy nesmíte lhát o čase stráveném dotazováním, nevolejte lidem vícekrát, pokud si to nepřejí, buďte milý i když vám všichni odmítají odpovídat, zřiďte si pro zaměstnance bez-stresovou zónu, aby to psychicky zvládli.
–          Internetové dotazování: dotazník na internetu vyplní málokdo, avšak pokud zaujmete a něčím ho okořeníte, budete mít větší šanci na úspěch, dotazník na internetu vyplňuje člověk svobodně, nezávisle na nátlaku z toho, že mu někdo například volá.
–          Jedna otázka: na jedinou otázku má člověk nejmenší zábrany odpovědět, po straně monitoru vám vyskočí tabulka s jednoduchou otázkou a zaškrtávací odpovědí, většinou tam něco odklikneme a dáme tak zpětnou vazbu.
–          Dotazování na ulici: velice účinná metoda, jak od sebe odehnat všechny lidi v širokém okolí, ale i to se dá, pokud nebudete nabízet a otázek bude málo a cílené tak, abyste nikoho nezdrželi více než dvě minuty.
odraz tabletu
Až se do toho pustíte, myslete na lidi, kterých se ptáte, jaké z toho budou mít pocity a snažte se to udělat tak, aby emoce vycházející z dotazování byli co nejvíce pozitivní a rozhodně žádné negativní. Nikdy nelžete, jednejte uctivě a přímo, buďte slušní, nikoho nezdržujte delší domu, než mu řeknete, neoslovujte jednu osobu vícekrát, pokud si to nebude přímo přát.